Info Schilderkunst

schilderkunst_1493_b_zww_01_def

Kunst is leren zien, begrijpen, aanvoelen en weergeven. Wie zijn weg zoekt in de beeldende kunsten en wie zin heeft om een eigen identiteit als kunstenaar te ontwikkelen, is in het atelier schilderkunst goed op zijn plaats. Ben je nieuwsgierig? Voel je de noodzaak om met beeld en kleur te communiceren? We zullen je begeleiden, sturen en ondersteunen in het vinden van een persoonlijke beeldende taal. Laat je hierbij onderdompelen in een warme ateliersfeer van actie en gedrevenheid.

Je leert omspringen met verf en ontdekt hoe die op verschillende manieren kan aangewend worden. Je zal kijken naar kunst en de geheimen van schilders leren ontrafelen via oude, moderne en hedendaagse meesters. Naast het leren aanvoelen en begrijpen van kunst, vinden wij het vaktechnische aspect zeer belangrijk. We beschouwen dit als het fundament waarop je een individueel parcours uitbouwt. Hoe boeiend je ideeën ook mogen zijn, je hebt de middelen nodig om ze helder te communiceren.

Uitgaande van de liefde voor traditie en de passie voor het hedendaagse avontuur – rekening houdend met je eigen interesses – word je aangemoedigd een eigen schilderkundige taal te ontwikkelen.

Op het einde van het traject ligt de nadruk daarom op de verbeelding. De leraar wordt daarbij een mentor, die je persoonlijke zoektocht stimuleert en begeleidt.

ATELIERTIJDEN

maandag        13.30u tot 17.00u
                        18.30u tot 22.00u
dinsdag           13.30u tot 17.00u
                        18.30u tot 22.00u
woensdag       18.30u tot 22.00u

Je hebt de keuze uit 2 trajecten:

  • Standaardtraject van 8 lestijden per week gedurende 5 jaar (1 lestijd = 50 minuten)

Je kiest 2 van de aangeboden ateliermomenten.

Cursisten van het 1ste jaar van het standaardtraject kiezen verplicht voor maandagavond of dinsdagnamiddag + een ateliermoment naar keuze.

  • Traject van 4 lestijden per week gedurende 10 jaar (1 lestijd = 50 minuten)

Je kiest voor woensdagavond

Deze keuze geldt voor het ganse academiejaar.

 

Wat heb je nodig bij aanvang?

Wat je reeds hebt volstaat meestal om te starten. Bijkomend materiaal kan tijdens de duur van de opleiding in onderdelen aangekocht worden. Koop liefst vooraf nog geen materiaal om dure, foute of overbodige investeringen te vermijden. Wacht daarvoor beter tot na de eerste atelierdag waarop dat uitvoerig besproken wordt.