Info Keramiek

keramiek_1868_zww_def

Keramiek ontstaat als resultaat van een boeiende interactie tussen de natuurelementen aarde, lucht, vuur en water. Klei is daarbij een bijzonder dankbaar materiaal. Het kan vlot gemanipuleerd worden tot de meest diverse vormen. Van functionele voorwerpen tot hedendaagse sculpturen.

In de eerste jaren kiezen we de opdrachten in functie van de verschillende keramische technieken. Het eigen maken van een goede vakkennis en correct gebruik van materiaal en gereedschappen zijn erg belangrijk. Vooral het ontdekken van de voldoening en deugd die je ervaart bij het zelf creëren, staat centraal.

De opdrachten situeren zich rond een waaier aan keramische mogelijkheden zoals boetseren, draaien aan de schijf, gipsmallen maken, glazuren samenstellen, decoreren… . Je gaat zoeken naar originele manieren om een persoonlijke invulling te geven aan elke opgave. Je doet dat aan de hand van ontwerpen en schetsen, zowel op papier als in klei. In de hogere leerjaren kies je zelf een thema en krijg je de kans om je eigen opdrachten te formuleren. 

De inhoud van het werk wordt doorheen de jaren gaandeweg belangrijker. We stimuleren je continu om tot een eigen stijl en aanpak te komen. Tot een vormgeving die jouw persoonlijkheid zo goed mogelijk weerspiegelt zodat je in het laatste jaar in staat bent een origineel en verzorgd eindwerk te presenteren.

Het directe contact met de materie bij het vormgeven is zeer eigen en bijzonder aan deze kunstdiscipline. Spreekt dat jou aan? Dan is ons atelier voor jou de geknipte plek om creatief aan de slag te gaan! Laat de klei je uitdagen en inspireren!

ATELIERTIJDEN (Ateliers Groenewoud)

dinsdag           13.30u tot 17.00u
                        18.30u tot 22.00u (vaste avond jaar 2 en 3)
woensdag       13.30u tot 17.00u
                        18.30u tot 22.00u (vaste avond jaar 1)
donderdag      18.30u tot 22.00u (verplichte avond voor 4-lestijdentraject)

Je hebt de keuze uit 2 trajecten:

  • Standaardtraject van 8 lestijden per week gedurende 5 jaar (1 lestijd = 50 minuten)

Je kiest 2 van de aangeboden ateliermomenten

  • Traject van 4 lestijden per week gedurende 10 jaar (1 lestijd = 50 minuten)

Je kiest voor donderdagavond

Deze keuze geldt voor het ganse academiejaar.

 

Wat heb je nodig bij aanvang?

Zeer alledaags materiaal zoals een mes, houten lat, plamuurmes, e.d.

Wat je reeds hebt volstaat meestal om te starten. Bijkomend materiaal kan tijdens de duur van de opleiding in onderdelen aangekocht worden. Koop liefst vooraf nog geen materiaal om dure, foute of overbodige investeringen te vermijden. Wacht daarvoor beter tot na de eerste atelierdag waarop dat uitvoerig besproken wordt.