Info Fotografie

foto_0316_b_vk_def

Je onderzoekt het medium fotografie binnen de ruime context van hedendaagse kunst. Je wordt uitgedaagd om je foto’s en die van anderen kritisch in vraag te stellen, naar vorm en zeker ook naar inhoud. Doorheen en dankzij de camera leer je anders en beter waarnemen: je blik wordt aangescherpt.

 

In de eerste jaren verwerf je de nodige technische vaardigheden, zowel analoog als digitaal, in zwart-wit en in kleur. Voorkennis is geen vereiste, je vertrekt vanaf nul. Dit doe je aan de hand van gerichte opdrachten, die je confronteren met opnametechnieken, beeldvorming, compositie, werken met licht, afdruktechnieken, donkere kamer, experiment, studio, digitale fotografie en beeldverwerking. Tijdens een kijkmoment toon je je resultaat aan je medestudenten. Op die manier krijg je tips en feedback, die je weer stimuleren en inspireren om een volgende opdracht creatief aan te vatten.

In de hogere jaren bedenk je zelf wat je wil verbeelden met fotografie, en werk je dit uit in projecten. In voortdurend overleg maak je daarbij een weloverwogen keuze uit alle fotografische tools die je ondertussen hebt leren kennen, en ontwikkel je zo een eigen stijl.

Zowel in de opdrachten (lagere jaren) als in de projecten (hogere jaren) ga je op zoek naar een eigen beeldtaal: een persoonlijke manier om de dingen vast te leggen, rekening houdend met je eigen leefwereld en interesses. Samen met de andere cursisten en de docenten, bespreek je gaandeweg welke mogelijkheden het medium fotografie te bieden heeft voor jouw werk. Uiteindelijk lever je in het laatste jaar een persoonlijk, afgewerkt project af.

ATELIERTIJDEN (Ateliers Groenewoud)

maandag        13.30u tot 17.00u
                        18.30u tot 22.00u (vaste avond jaar 2)
dinsdag           13.30u tot 17.00u
                        18.30u tot 22.00u (vaste avond jaar 3)
woensdag       18.30u tot 22.00u (vaste avond jaar 1)
donderdag      18.30u tot 22.00u

Standaardtraject van 8 lestijden per week gedurende 5 jaar (1 lestijd = 50 minuten)

Je kiest 2 van de aangeboden ateliermomenten

Deze keuze geldt voor het ganse academiejaar.

 

Wat heb je nodig bij aanvang.

Wat je reeds hebt volstaat meestal om te starten. Ander materiaal kan tijdens de duur van de opleiding aangekocht worden. Koop liefst vooraf nog geen nieuw materiaal om dure, foute of overbodige investeringen te vermijden. Wacht daarvoor beter tot na de eerste atelierdag waarop dat uitvoerig besproken wordt.