Info Design

Het atelier fungeert als een ontwerplaboratorium waarin architectuur, design, interieur, meubels, gebruiksvoorwerpen, openbare ruimte,…ontdekt en onderzocht worden.atelier_kl.jpg

Je creativiteit en originaliteit worden er geprikkeld en gestimuleerd. Via diverse technieken kom je tot waardevolle ontwerpen en objecten. Zowel het traditioneel analyseren en ontwerpen van een ruimte, als het creëren van interieurobjecten (meubels, lichtarmaturen, voorwerpen,…) komen aan bod. Je leert er conceptueel denken en en je ontwikkelt een vormentaal met aandacht voor milieu, ergonomie en de relatie tussen mens & omgeving.

Regelmatig bezoek je met het atelier tentoonstellingen, bedrijven en beurzen.
Naast het aanleren van basistechnieken als ontwerper (opmetingen, schetsen, visualiseren, kleurwerking, materiaalleer,…) kan je zelf je eigen pakket samenstellen uit een waaier van aangeboden opdrachten.
Onder begeleiding maak je in het atelier prototypes, dummy’s of objecten op ware grootte.

  • 3D-tekenen met Sketchup
  • Presentatietechnieken met Photoshop
  • Gedurende vijf jaar evolueer je naar een eigen designfilosofie in het creëren van authentieke ontwerpen.

Meer info? Mail de leerkracht rechtstreeks voor al je vragen:

  • Privacy beleid

 

ATELIERMOMENTEN

maandag        13.30u tot 17.00u

                        18.30u tot 22.00u

dindag            18.30u tot 22.00u (om de 2 weken)

donderdag      13.30u tot 17.00u

                        18.30u tot 22.00u

Standaardtraject van 8 lestijden per week gedurende 5 jaar (1 lestijd = 50 minuten)

Je kiest 2 van de aangeboden ateliermomenten

Deze keuze geldt voor het ganse academiejaar.

 

Wat heb je nodig bij aanvang?

Koop liefst vooraf nog geen nieuw materiaal om dure, foute of overbodige investeringen te vermijden. Wacht daarvoor beter tot na de eerste atelierdag waarop dat uitvoerig besproken wordt.