Privacy Beleid

Ons Privacybeleid – website 

Bij het IKO hechten we erg veel belang aan het respect voor uw privacy. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens met de grootste zorg. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege treden op 25 mei 2018 is ons Privacybeleid bijgewerkt. 

Uw persoonsgegevens (uw naam en uw e-mailadres en uw berichten) die u ons bezorgt door het invullen van een contactformulier op de website, zullen voor een termijn van maximum 12
maanden worden bewaard, waarna de gegevens zullen worden gewist of geanonimiseerd (behoudens specifieke wettelijke verplichting).

Uw gegevens worden enkel intern in het IKO gebruikt om te kunnen antwoorden op uw bericht. Uw gegevens worden nooit aan een derde partij bezorgd.