Info Beeldhouwkunst

beeldhouwen_1202_b_zww_def

In dit atelier staat de ruimtelijke vormgeving centraal. Waarneming, compositie, expressie en techniek lopen als een rode draad doorheen de opleiding.
We benaderen de beeldhouwkunst zowel vanuit klassiek als hedendaags perspectief.
Binnen deze opleiding zal je gestimuleerd worden om op zoek te gaan naar je eigen vormentaal zodat je op een speelse manier de werkelijkheid leert te benaderen.

Het atelier beeldhouwkunst biedt je in de eerste jaren een grondige vaktechnische basis.
Je leert via je opdrachten ruimtelijk inzicht te verwerven, vorm te geven en expressie weer te geven. Je maakt kennis met de anatomie, je boetseert in klei en je maakt afgietsels in gips. Alle opdrachten zijn specifieke vormstudies die steeds gekoppeld zijn aan specifieke beeldhouwtechnieken.

Daarna worden de opdrachten meer individueel ingevuld en zal je je meer gaan toeleggen op technieken naar eigen keuze zoals boetseren, werken met hout, lassen, solderen, sculpteren, assembleren, enz…

In de hogere jaren wordt de persoonlijke vormentaal verder uitgepuurd, wat moet resulteren in een sterk, individueel eindproject. Hierbij zijn aspecten als afwerking en presentatie van groot belang.

 

ATELIERTIJDEN (Ateliers Groenewoud)

maandag        13.30u tot 17.00u
                        18.30u tot 22.00u (vaste avond jaar 1)
dinsdag           13.30u tot 17.00u
                        18.30u tot 22.00u
woensdag       18.30u tot 22.00u

Standaardtraject van 8 lestijden per week gedurende 5 jaar (1 lestijd = 50 minuten)

Je kiest 2 van de aangeboden ateliermomenten

Deze keuze geldt voor het ganse academiejaar.

Wat heb je nodig bij aanvang?

Het atelier beschikt over basismateriaal.

Wat je zelf reeds hebt volstaat meestal om te starten. Bijkomend materiaal kan tijdens de duur van de opleiding in onderdelen aangekocht worden. Koop liefst vooraf nog geen materiaal om dure, foute of overbodige investeringen te vermijden. Wacht daarvoor beter tot na de eerste atelierdag waarop dat uitvoerig besproken wordt.