Info Schilderkunst

schilderkunst_1493_b_zww_01_def

Kunst is leren zien, begrijpen, aanvoelen en weergeven. Wie zijn weg zoekt in de beeldende kunsten en wie zin heeft om een eigen identiteit als kunstenaar te ontwikkelen, is in het atelier schilderkunst goed op zijn plaats. Ben je nieuwsgierig? Voel je de noodzaak om met beeld en kleur te communiceren? We zullen je begeleiden, sturen en ondersteunen in het vinden van een persoonlijke beeldende taal. Laat je hierbij onderdompelen in een warme ateliersfeer van actie en gedrevenheid.

Je leert omspringen met verf en ontdekt hoe die op verschillende manieren kan aangewend worden. Je zal kijken naar kunst en de geheimen van schilders leren ontrafelen via oude, moderne en hedendaagse meesters. Naast het leren aanvoelen en begrijpen van kunst, vinden wij het vaktechnische aspect zeer belangrijk. We beschouwen dit als het fundament waarop je een individueel parcours uitbouwt. Hoe boeiend je ideeën ook mogen zijn, je hebt de middelen nodig om ze helder te communiceren.

Uitgaande van de liefde voor traditie en de passie voor het hedendaagse avontuur – rekening houdend met je eigen interesses – word je aangemoedigd een eigen schilderkundige taal te ontwikkelen.

Op het einde van het traject ligt de nadruk daarom op de verbeelding. De leraar wordt daarbij een mentor, die je persoonlijke zoektocht stimuleert en begeleidt.

ATELIERTIJDEN

maandag  

  • 13.30u tot 17.00u
  • 18.30u tot 22.00u

dinsdag         

  • 13.30u tot 17.00u
  • 18.30u tot 22.00u

woensdag      

  • 18.30u tot 22.00u

 

Je kiest twee van de aangeboden mogelijkheden.

Deze keuze geldt voor heel het academiejaar.

 

 

Jaar 1 en 2 zijn basisjaren

Leren zien en weergeven. Je leert waarnemen van kleur, kleurwerkelijkheid en kleurwerking en zal ook inzicht verwerven in de beeldende aspecten zoals beeldopbouw, beeldvlak en  compositie.

Je leert omspringen met verf en ontdekt hoe die op verschillende manieren kan aangewend worden. Je zal veel kijken naar kunst en schildersgeheimen ontrafelen via oude, moderne en hedendaagse meesters. De basistechniek is olieverf.

 

Jaar 3

Dit is een overgangsjaar. Je wordt steeds meer individueel begeleid. Het proces, het zoekwerk en  de ontwikkeling van een eigen visie zijn hier belangrijker dan het resultaat.

 

Jaar 4

Doorzetten en afwerken wordt belangrijk. Het resultaat dient een min of meer logische evolutie aan te tonen in de ontwikkeling en de opbouw van het persoonlijk werk.

 

Jaar 5

Dit is het jaar waarin van jou een ruime mate van zelfstandigheid wordt verwacht. Je werkt aan een afstudeerproject waarin jouw persoonlijke inbreng en visie, afwerking en presentatie belangrijk is.

 

Aan het einde van jaar 4 en 5 wordt het werk voorgelegd aan een jury, samengesteld uit 2 kunstenaars van buiten de academie en evenveel vakdocenten van het IKO.

Indien hiervoor geslaagd ontvang je een getuigschrift, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Wat heb je nodig bij aanvang?

Wat je reeds hebt volstaat meestal om te starten. Bijkomend materiaal kan tijdens de duur van de opleiding in onderdelen aangekocht worden. Koop liefst vooraf nog geen materiaal om dure, foute of overbodige investeringen te vermijden. Wacht daarvoor beter tot na de eerste atelierdag waarop dat uitvoerig besproken wordt.