Info Keramiek

keramiek_1868_zww_def

Creativity is allowing yourself to make mistakes. Art is knowing which ones to keep.”.

(Scott Adams)

Keramiek… een samenspel van de natuurelementen aarde, lucht, vuur en water.
Ons basisproduct: klei, een bijzonder dankbaar materiaal. Het kan vlot gemanipuleerd worden tot de meest diverse vormen. Gedurende de opleiding ontdek je hoe je klei kan bewerken tot zowel functionele voorwerpen als hedendaagse vrije beelden.

Het directe contact met de materie bij het vormgeven is zeer eigen en bijzonder aan deze kunstdiscipline. Spreekt dit jou aan? Dan is dit atelier de geknipte plek om creatief bezig te zijn!

 

De cursus wordt opgebouwd rond drie belangrijke vragen:

Wat wens je te maken?

De opdrachten zijn eerst concreet maar gaandeweg minder strak omschreven. Het is de bedoeling dat je steeds een persoonlijke oplossing bedenkt voor de vormgeving. Je doet dit aan de hand van ontwerpen en schetsen, zowel op papier als in klei. Je gaat zoeken naar originele manieren om een persoonlijke invulling te geven aan de opgave. Geleidelijk aan krijg je de kans om eigen opdrachten te formuleren.

Hoe ga je jouw ontwerp verwezenlijken?

In dit luik staan de diverse vormgevings- en decoratietechnieken centraal. Aanvankelijk zijn die gekoppeld aan de opdrachten. Gaandeweg en naarmate je de technieken beter onder de knie hebt, kan je voor elk van je ontwerpen zelf bepalen op welke manier je die gaat uitvoeren. De mogelijkheden zijn eindeloos: draaien, boetseren, assembleren, werken met gipsmallen enz… Het decoreren gaat van primitieve technieken tot het zelf samenstellen van glazuurrecepten.

Waarom kies je voor dat bepaalde ontwerp?
Hier staat de inhoud centraal. We stimuleren je om tot een eigen stijl en aanpak te komen, tot een vormgeving die jouw persoonlijkheid zo goed mogelijk weerspiegelt. Tentoonstellingsbezoek, contacten met andere keramisten, nadenken over de eigen motivatie en evaluerende groepsgesprekken zijn erg nuttig in dit proces.

 

ATELIERTIJDEN (Ateliers Groenewoud)

 dinsdag

  • 13.30u tot 17.00u
  • 18.30u tot 22.00u (vaste avond jaar 2 en 3)

woensdag      

  • 13.30u tot 17.00u
  • 18.30u tot 22.00u (vaste avond jaar 1)

donderdag    

  • 18.30u tot 22.00u

 

Je kiest twee van de aangeboden mogelijkheden.

Deze keuze geldt voor heel het academiejaar.

 

 

Jaar 1

Elk academiejaar krijg je een vijftal opdrachten die je gaandeweg laten kennismaken met de belangrijkste boetseer- en decoratiemethodes. Na de voorstelling ga je meteen aan de slag. Je maakt eerst ontwerpen, maquettes, technische oefeningen en kleurstalen. De resultaten worden besproken en dan krijg je ruim de tijd om het gekozen ontwerp uit te voeren.

 

Jaar 2

De boetseertechnieken van het eerste jaar komen terug aan bod maar dan met een verhoogde moeilijkheidsgraad. Je leert nieuwe decoratiemogelijkheden en gaat ook zelf glazuren samenstellen.

 

Jaar 3

De opgaven zijn nu veel algemener omschreven en bieden ruime mogelijkheden tot een meer persoonlijke en creatieve aanpak. Juist dit zoeken naar een individuele invulling wordt dit jaar erg belangrijk.

 

Jaar 4

Je stelt, in samenspraak met de docent, jouw eigen programma samen. Dit wordt afgestemd op de werkmethodes die jouw voorkeur genieten. Je kiest voor onderwerpen waarin je een groot stuk eigenheid kwijt kan.  Je kan je daarbij verder verdiepen in bepaalde technieken en je langzaamaan voorbereiden op jouw eindejaarsproject.

 

Jaar 5

Met de kennis en vaardigheden die je de voorbije jaren opbouwde, werk je jouw eindproject uit. Er wordt daarbij van jou een grote mate van zelfstandigheid verwacht. Je resultaten moeten een persoonlijke beeldtaal uitdrukken en getuigen van een gedegen technisch kunnen met een verantwoord kleurgebruik. Ook de presentatie van jouw werk is zeer belangrijk en vergt extra aandacht.

 

Aan het einde van jaar 4 en 5 wordt het werk voorgelegd aan een jury, samengesteld uit 2 kunstenaars van buiten de academie en evenveel vakdocenten van het IKO.

Indien hiervoor geslaagd ontvang je een getuigschrift, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Wat heb je nodig bij aanvang?

Zeer alledaags materiaal zoals een mes, houten lat, plamuurmes, e.d.

Wat je reeds hebt volstaat meestal om te starten. Bijkomend materiaal kan tijdens de duur van de opleiding in onderdelen aangekocht worden. Koop liefst vooraf nog geen materiaal om dure, foute of overbodige investeringen te vermijden. Wacht daarvoor beter tot na de eerste atelierdag waarop dat uitvoerig besproken wordt.