Info Design

NIEUWS! Binnenhuiskunst wordt Design-atelier!

Het atelier fungeert als een ontwerplaboratorium waarin architectuur, design, interieur, meubels, gebruiksvoorwerpen, openbare ruimte,…ontdekt en onderzocht worden.atelier_kl.jpg

Je creativiteit en originaliteit worden er geprikkeld en gestimuleerd. Via diverse technieken kom je tot waardevolle ontwerpen en objecten. Zowel het traditioneel analyseren en ontwerpen van een ruimte, als het creëren van interieurobjecten (meubels, lichtarmaturen, voorwerpen,…) komen aan bod. Je leert er conceptueel denken en en je ontwikkelt een vormentaal met aandacht voor milieu, ergonomie en de relatie tussen mens & omgeving.

Regelmatig bezoek je met het atelier tentoonstellingen, bedrijven en beurzen.
Naast het aanleren van basistechnieken als ontwerper (opmetingen, schetsen, visualiseren, kleurwerking, materiaalleer,…) kan je zelf je eigen pakket samenstellen uit een waaier van aangeboden opdrachten.
Onder begeleiding maak je in het atelier prototypes, dummy’s of objecten op ware grootte.

  • 3D-tekenen met Sketchup
  • Presentatietechnieken met Photoshop
  • Gedurende vijf jaar evolueer je naar een eigen designfilosofie in het creëren van authentieke ontwerpen.

Meer info? Mail de leerkracht rechtstreeks voor al je vragen:

 

ATELIERTIJDEN GEWIJZIGD!

  • maandag: 13u30-17u00 en 18u30 – 22u00
  • woensdag: 18u30 – 22u00 (elke twee weken)
  • donderdag: 13u30-17u00 en 18u30 – 22u00

 

Aan het einde van jaar 4 en 5 wordt het werk voorgelegd aan een jury, samengesteld uit 2 vaklui van buiten de academie en jouw vakdocent van het IKO.

Indien hiervoor geslaagd ontvang je een getuigschrift, erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Wat heb je nodig bij aanvang?

Koop liefst vooraf nog geen nieuw materiaal om dure, foute of overbodige investeringen te vermijden. Wacht daarvoor beter tot na de eerste atelierdag waarop dat uitvoerig besproken wordt.