Info kunstexploratie

algemeen_DSC_1826_def_0805Dit is de enige cursus voor volwassenen waarbij je slechts één maal per week atelier volgt.
In deze afdeling maak je een ontdekkingstocht doorheen de kunstgeschiedenis en de kunstactualiteit. Er worden hierbij allerlei kunststromingen en nieuwe media besproken. We bezoeken tentoonstellingen en we maken vele creatieve oefeningen in het atelier. Op deze manier maak je kennis met de basistechnieken van verschillende kunstdisciplines zoals tekenen, schilderen, grafiek, boetseren enz…
We leren je kijken met de ogen van een kunstenaar waardoor je blik anders, beter en intensiever wordt.

Kortom, een aanrader voor iedereen die plastische vaardigheden wil ontwikkelen en een brede interesse heeft voor kunst in het algemeen.

Ateliertijden

Afdeling Hoogstraten

Jaar 1:

Je maakt een keuze uit:

Donderdag van 13,30 tot 17.00u 

of donderdag van 18.30u tot 22.00u

Jaar 2:

Je maakt een keuze uit:

Maandag van 13,30 tot 17.00u 

of maandag van 18.30u tot 22.00u

 

Afdeling Brecht (nieuw atelier voor volwassenen)

dinsdag van 18.30u tot 22.00u

Neem een kijkje op onze blog: ikokunstexploratie.weebly.com

  

JAAR 1

Het heeft met attitude te maken. Je start steeds vanuit jouw eigen schetsboek voor het denkwerk, de voorstudies, het verzamelen en het maken van persoonlijke keuzes.

Met de algemene beeldcultuur als motor ga je aan de slag via diverse beeldelementen : kleur, compositie, perspectief en waarneming. Een breed palet van materialen en technieken komt aan bod. Dit om een solide basis te creëren waarop je verder kan bouwen.

 

JAAR 2

Het tweede luik van deze opleiding is er op gericht om jou bewust individuele keuzes te laten maken binnen een welomschreven opdracht.

Het verder uitdiepen van vaardigheden blijft hierbij uiteraard ook een belangrijke doelstelling.  Naast het oefenen van deze vaardigheden laten we ons voor de opgelegde opdrachten inspireren door werk van kunstenaars, een tentoonstellingsbezoek, het bespreken van een kunststroming, een bepaalde kunstenaarsvisie…  Dit alles om je aan te zetten en voortdurend te stimuleren tot persoonlijke creativiteit, verbeelding en verruiming van jouw inzichten.

Wat heb je nodig bij aanvang?

Wat je reeds hebt volstaat meestal om te starten. Bijkomend materiaal kan tijdens de duur van de opleiding in onderdelen aangekocht worden. Koop liefst vooraf nog geen materiaal om dure, foute of overbodige investeringen te vermijden. Wacht daarvoor beter tot na de eerste atelierdag waarop dat uitvoerig besproken wordt.